Od osnivanja HDPP-a do danas Društvo je bilo organizator ili suorganizator preko 40 domaćih i međunarodnih, znanstvenih i stručnih događaja na kojima se raspravljalo o širokom spektru pomorsko-pravnih tema.

Često su takvi događaji – međunarodne konferencije, okrugli stolovi, savjetovanja i seminari bili posvećeni novinama u zakonodavstvu ili aktualnim temama pomorskog prava, dok su tri grupe događaja postale tradicionalni skupovi – Adriatic Maritime Law Conference koji je nastao kao rezultat suradnje hrvatskog, talijanskog i slovenskog društva za pomorsko pravo, International Scientific Conference on Maritime Law koji se svake dvije godine održava u Splitu u organizaciji Pravnog fakulteta u Splitu i Jadranskog zavoda HAZU te International and Comparative Maritime Law Conference koja se održava u IUC-u u Dubrovniku, prvo kao znanstvena konferencija, a potom i kao ljetna škola – International Maritime and Transport Law Course.

Jedan od zasigurno najznačajnijih skupova u čijoj je organizaciji sudjelovalo HDPP je godišnja Skupština CMI-a i Simpozij o pomorskom pravu, koji su se održali u svibnju 2007. godine u Dubrovniku.

IUC – International Maritime and Transport Law Course – Maritime and Transport Law Colloquium – Transport Law de Lege Ferenda 2022 (Dubrovnik, 5.-10.9.2022.)

IUC CONFERENCES AND COURSES
ISCML
AMLC
OKRUGLI STOLOVI
SAVJETOVANJA
MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I SIMPOZIJI
SEMINARI