Adriatic Maritime Law Conference (AMLC ili ADRIA MARLAW) međunarodna je konferencija koja je nastala kao plod dugogodišnje suradnje s nacionalnim društvima za pomorsko pravo iz Italije (Associazione Italiana di Diritto Marittimo – AIDIM) i Slovenije (Društvo za pomorsko pravo Slovenije – DPPS).

Prva Adriatic Maritime Law Conference održana je u Portorožu, od 26.-28. svibnja 2016. godine. Na toj su Konferenciji predsjednici AIDIM-a – dr. Giorgio Berlingieri, DPPS – dr. Mitja Grbec i HDPP – dr. Petar Kragić potpisali Memorandum o suglasnosti u kojem je dogovoreno da će AMLC biti godišnji event koji će se svake godine održavati u drugoj državi, uvijek u suorganizaciji ova tri nacionalna društva za pomorsko pravo.

Nacionalna su udruženja također preuzela obvezu promovirati sudjelovanje mladih članova nacionalih društava za pomorsko pravo na AMLC-ovima.

Radni jezik konferencije je engleski.

Radovi s ovih skupova objavljuju se u časopisima Il diritto marittimo i Pomorsko poredbeno pravo.

 

5th Adriatic Maritime Law Conference (Pula, 26-28 May 2022)

4th Adriatic Maritime Law Conference (Portorož, 23-25 May 2019)

3rd Adriatic Maritime Law Conference (Grado, 24-26 May 2018)

2nd Adriatic Maritime Law Conference (Opatija, 25-27 May 2017)

1st Adriatic Maritime Law Conference (Portorož, 26-28 May 2016)