28-29. svibanj 2015. na Malom Lošinju održano je Znanstveno-stručno savjetovanje „Prijedlog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i druga aktualna pitanja pomorskog i prometnog prava“. Pored članova Hrvatskog društva za pomorsko pravo na Savjetovanju su sudjelovali i cijenjeni kolege iz Talijanskog društva za pomorsko pravo i Slovenskog društva za pomorsko pravo. Na ovome je Savjetovanju započeta suradnja triju društava na organizaciji Adriatic Maritime Law Conference.

Program
Galerija fotografija