Usvojen prijedlog Odluke o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudskih prodaja brodova

Nakon višegodišnjeg rada međunarodne pomorske zajednice Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je 7. prosinca 2022. Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova.

Radi se o međunarodnom instrumentu čija je temeljna svrha osiguranje pravilnog učinka zakonito provedene sudske prodaje broda kojom se vlasništvo broda prenosi na kupca slobodno i neopterećeno. Konvencija bi trebala povećati pravnu sigurnosti za brodare i kupce brodova prodanih putem sudskih prodaja brodova te omogućiti nesmetanu plovidbu.

Europska unija potpisala je Konvenciju 15. ožujka 2024.

Vlada Republike Hrvatske donijela je 13. lipnja 2024. godine Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije.

Konvenciju će u ime RH potpisati Ministar vanjskih i europskih poslova na Malti, 19. lipnja 2024.

Nakon potpisivanja provest će se postupak ratifikacije.

 

Prijedlog Odluke

Uskoro se održava VI. Adriatic Maritime Law Conference

Šesto izdanje međunarodnog stručno-znanstvenog skupa Adriatic Maritime Law Conference (AMLC) ove se godine održava u Trstu, od 20. do 22. lipnja 2024.  Veliko nam je zadovoljstvo da se u organizaciju skupa uz talijansko, hrvatsko i slovensko udruženje, ove godine uključilo i novoosnovano Udruženje za pomorsko pravo Crne Gore.

Paneli VI AMLC-a  kombiniraju aktualne teme od značaja na pomorski sektor i regionalna pitanja od zajedničkog interesa.

Biti će to prigoda i za obilježavanje 125. obljetnice osnutka Talijanskog društva za pomorsko pravo, osnovanog 1. srpnja 1899. Iskrene čestitke na ovoj velikoj obljetnici!

 

Program skupa
Book of Abstracts

125. godišnjica časopisa Il diritto marittimo

Pravni časopis Il Diritto Marittimo duže od jednog stoljeća pridonosi razvoju pomorskog prava, talijanskog i međunarodnog.  Obljetnica će biti svećeno proslavljena u Genovi 4. srpnja ove godine.   

Časopis je osnovao 1899. Francesco Berlingieri Stariji istaknuti talijanski pravnik koji je kroz svoje plodno pisanje i rad u CMI-ju dao veliki doprinos unifikaciji međunarodnog pomorskog prava i literaturi iz mnogih pomorsko-pravnih područja – zaustavljanje brodova, pomorski prijevozi, ugovor o gradnji brodova itd.  

Časopis izlazi tromjesečno i objavljuje članke (na talijanskom, engleskom, francuskom i španjolskom);  izvještaje s konferencija i seminara iz pomorskog prava; presude talijanskih i stranih sudova, kao i Europskog suda s komentarima; prikaze i vijesti od interesa pravnika i pomorske privrede; informacija o propisima vezene za međunarodne konvencije i nacionalna zakonodavstva;  prikaz knjiga.

Pravni pisci u Hrvatskoj su se kroz povijest koristili ovom časopisom kao vrijednim izvorom znanja i informacija o pomorskom pravu.    

 

Pozivaju se članovi HDPP-a da se prijave na Ljetnu akademiju o pravu mora i pomorskom pravu koja se održava pri Međunarodnom tribunalu za pravo mora u Hamburgu od 28. srpnja do 24. kolovoza 2024.

Prijave su otvorene do 15. travnja 2024.

Više vidjeti na linku.

 

U Zagrebu je 15. prosinca 2024. godine održan Znanstveni skup „Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“

 

Dana 15. prosinca održan je znanstveni skup „Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“. 

Skup je održan u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a na njemu je izlaganja održao veći broj eminentnih domaćih znanstvenika i pravnih stručnjaka iz područja pomorskog prava i prava osiguranja.

Izlagačima i sudionicima još jednom zahvaljujemo što su svojom prisutnošću uveličali ovaj skup i tako odali počast našem velikanu pomorskog prava, profesoru Dragi Paviću.

Izlaganja održana na skupu možete preuzeti u PDF formatu sa sljedeće poveznice.

 

Program skupa

Najava Znanstvenog skupa

„Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja

– in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“

(Zagreb, 15. prosinca 2023. godine)

 

Znanstveni skup „Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“ održat će se u petak, 15. prosinca 2023. godine u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Organizator skupa je Jadranski zavod u suradnji s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo, Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Hrvatskim društvom za transportno pravo i Hrvatskom udrugom za pravo osiguranja.

Znanstveni skup posvećen je nedavno preminulom prof. dr. sc. Dragi Paviću. Profesor Pavić bio je vodeći hrvatski znanstvenik, stručnjak i pisac u području prava pomorskog osiguranja te autor brojnih knjiga iz područja pomorskog imovinskog prava. Diplomirao je 1964. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, a doktorirao 1978. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radio je u školstvu (1952. – 1965.) i gospodarstvu (1965. – 1996.). Od 1986. do 2004. godine predavao je na Pomorskom fakultetu u Splitu, a bio je i njegov dekan (1997. – 2004.). Bio je dugogodišnji blizak suradnik Jadranskog zavoda, jedan od urednika časopisa Poredbeno pomorsko pravo, recenzent i autor brojnih radova objavljenih u samom časopisu.

Za sudjelovanje na skupu prijavljeno je četrnaest izlaganja koja će održati eminentni domaći znanstvenici i pravni eksperti iz područja pomorskog prava i prava osiguranja. Svim zainteresiranim autorima omogućena je objava radova sa znanstvenog skupa u posebnom tematskom broju časopisa Poredbeno pomorsko pravo koji će biti tiskan tijekom 2024. godine.

Uskoro više informacija o programu skupa.

Program skupa

Preminuo Bartul Terzić (1932. – 2023.)

Iz Splita nam je stigla tužna vijest da je u devedesetdrugoj godini preminuo Bartul Terzić, naš dragi kolega i dugogodišnji član Upravnog i Nadzornog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Prije odlaska u mirovinu kolega Bare Terzić bio je direktor Filijale za pomorska i transportna osiguranja “Croatie osiguranja” u Splitu, član Upravnog odbora Hrvatskog registra brodova, sudac porotnik Višeg privrednog suda u Zagrebu, predsjednik Odbora za pravna pitanja Privredne komore Dalmacije, član Komisije za reorganizaciju osiguranja u Hrvatskoj, član Udruge pravnika u gospodarstvu Split, u kojoj je obavljao niz dužnosti od osnivanja 1962. godine, te koautor dva priručnika i brojnih članaka iz područja osiguranja. Predavao je na Višoj pomorskoj školi u Splitu, a bio je i organizator niza znanstveno-stručnih skupova. Kolegu Terzića zadržat ćemo u sjećanju ne samo kao sjajnog pomorskopravnog stručnjaka i vrhunskog praktičara u području pomorskog osiguranja, već i kao dragog prijatelja, te uvijek vedrog i ugodnog sugovornika s kojim smo se svi rado družili.

Program
Book of Abstracts

U Dubrovniku je održan tečaj međunarodnoga pomorskog i transportnog prava, te znanstveni skup posvećen prof. Hrvoju Kačiću

Na Inter-University Centru u Dubrovniku održo  se od 11. do 15. rujna 2023. sada već tradicionalni, 4. IUC tečaj međunarodnoga pomorskog i transportnog prava “INTERNATIONAL MARITIME AND TRANSPORT LAW COURSE – TRANSPORT LAW DE LEGE FERENDA 2023“.

Pomorskopravni tjedan zapoeo je  znanstvenim skupom “MARITIME LAW COLLOQUIUM “IN MEMORIAM PROF. HRVOJE KAČIĆ” u okviru kojega se razmatrala inicijativa Međunarodnog pomorskog odbora o mogućnosti revizije Konvencije o sudarima iz 1910. godine, te druga aktualna pitanja pomorskog prava.

 

Biografija

Preminuo je još jedan velikan hrvatskog pomorskog prava, prof. dr. sc. Drago Pavić

Sa žaljenjem obavještavamo članove HDPP-a da je u devedesetoj godini života preminuo profesor Drago Pavić, jedan od velikana hrvatskog pomorskog prava, naš dragi učitelj, te dugogodišnji istaknuti član Upravnog odbora našeg Društva. Sudjelovao je na mnogim konferencijama Međunarodnog pomorskog odbora i bio je titularni član CMI-a. Autor je brojnih knjiga iz područja pomorskog prava. Profesora Pavića pamtit ćemo ne samo kao vrhunskog stručnjaka i sjajnog pravnog pisca, već i ugodnog, jednostavnog i dragog čovjeka, te pravog gospodina.

Znanstveni skup o pomorskom imovinskom pravu i pravu osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić  održat će se u Zagrebu, 15. prosinca 2023., a detalji o prijavama i programu skupa bit će objavljeni u studenome.

Biografija

Napustio nas je velikan hrvatskog pomorskog prava prof. dr. sc. Hrvoje Kačić

Primili smo tužnu vijest da je u devedesetprvoj godini života preminuo profesor Hrvoje Kačić, ugledni hrvatski pomorski pravnik s bogatim i raznovrsnim stručnim, političkim i sportskim životopisom. Osim što je bio član Hrvatskog društva za pomorsko pravo te član Upravnog odbora Društva, bio je i titularni član Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International – CMI), tako da je sudjelovao u radu CMI-a u raznim pododborima te je prisustvovao nizu sastanaka UNCTAD-a i brojnim zasjedanjima raznih diplomatskih konferencija na kojima su razmatrana pitanja pomorskog osiguranja i prijevoza robe morem, sudjelujući također u radnim skupinama i odborima za izradu nacrta akata tijekom pripremnih aktivnosti za različite međunarodne pomorske konvencije. U sjećanju ćemo zadržati sliku dobrog, otvorenog i velikodušnog čovjeka, koji je živio po svojim načelima slobode, otvorenosti i marljivog rada, uvijek spremnog za razgovor, suradnju i pomoć.

U sjećanje na prof. Kačića održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine znanstveni skup “Maritime Law Colloquium In Memoriam Professor Hrvoje Kačić” u Inter-Univerzitetskom Centru u Dubrovniku.

ARHIVA NOVOSTI