Program

Obavijest o održavanju tečaja međunarodnoga pomorskog i transportnog prava, te znanstvenog skupa posvećenog prof. Hrvoju Kačiću

Na Inter-University Centru u Dubrovniku održat će se od 11. do 15. rujna 2023. sada već tradicionalni, 4. IUC tečaj međunarodnoga pomorskog i transportnog prava “INTERNATIONAL MARITIME AND TRANSPORT LAW COURSE – TRANSPORT LAW DE LEGE FERENDA 2023“.

Pomorskopravni tjedan otvorit će se u ponedjeljak, 11. rujna znanstvenim skupom “MARITIME LAW COLLOQUIUM “IN MEMORIAM PROF. HRVOJE KAČIĆ” u okviru kojega će se razmatrati inicijativa Međunarodnog pomorskog odbora o mogućnosti revizije Konvencije o sudarima iz 1910. godine, te druga aktualna pitanja pomorskog prava.

Prijave za tečaj i kolokvij otvorene su na mrežnim stranicama Inter-University Centra – putem LINK-a.

Biografija

Preminuo je još jedan velikan hrvatskog pomorskog prava, prof. dr. sc. Drago Pavić

Sa žaljenjem obavještavamo članove HDPP-a da je u devedesetoj godini života preminuo profesor Drago Pavić, jedan od velikana hrvatskog pomorskog prava, naš dragi učitelj, te dugogodišnji istaknuti član Upravnog odbora našeg Društva. Sudjelovao je na mnogim konferencijama Međunarodnog pomorskog odbora i bio je titularni član CMI-a. Autor je brojnih knjiga iz područja pomorskog prava. Profesora Pavića pamtit ćemo ne samo kao vrhunskog stručnjaka i sjajnog pravnog pisca, već i ugodnog, jednostavnog i dragog čovjeka, te pravog gospodina.

Znanstveni skup o pomorskom imovinskom pravu i pravu osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić  održat će se u Zagrebu, 15. prosinca 2023., a detalji o prijavama i programu skupa bit će objavljeni u listopadu.

Biografija

Napustio nas je velikan hrvatskog pomorskog prava prof. dr. sc. Hrvoje Kačić

Primili smo tužnu vijest da je u devedesetprvoj godini života preminuo profesor Hrvoje Kačić, ugledni hrvatski pomorski pravnik s bogatim i raznovrsnim stručnim, političkim i sportskim životopisom. Osim što je bio član Hrvatskog društva za pomorsko pravo te član Upravnog odbora Društva, bio je i titularni član Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International – CMI), tako da je sudjelovao u radu CMI-a u raznim pododborima te je prisustvovao nizu sastanaka UNCTAD-a i brojnim zasjedanjima raznih diplomatskih konferencija na kojima su razmatrana pitanja pomorskog osiguranja i prijevoza robe morem, sudjelujući također u radnim skupinama i odborima za izradu nacrta akata tijekom pripremnih aktivnosti za različite međunarodne pomorske konvencije. U sjećanju ćemo zadržati sliku dobrog, otvorenog i velikodušnog čovjeka, koji je živio po svojim načelima slobode, otvorenosti i marljivog rada, uvijek spremnog za razgovor, suradnju i pomoć.

U sjećanje na prof. Kačića održat će se u ponedjeljak, 11. rujna 2023. godine znanstveni skup “Maritime Law Colloquium In Memoriam Professor Hrvoje Kačić” u Inter-Univerzitetskom Centru u Dubrovniku.

ARHIVA NOVOSTI