Hrvatsko društvo za pomorsko pravo organiziralo je međunarodnu znanstvenu konferenciju International and Comparative Maritime Law Conference – Current Developments and Trends, koja se održala na Inter-University Centru Dubrovnik, 19. i 20. rujna 2019. Raspravljane su broje vrlo teme, neke vrlo moderne, primjerice pravna pitanja vezana uz primjenu blockchaina u transportu i stvaranje pravnog okvira za autonomna plovila, a druge klasnične, ali ne manje aktualne – unifikacija pomorskog prava i zaštita morskog okoliša.

Book of Abstracts
Galerija fotografija