AKTUALNE TEME – BLOG

Pozivaju se svi članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo da dostave svoje tekstove o raznim aktualnim temama iz područja pomorskog prava, te da se uključuju u rasprave o svim pitanjima kojima se naše Društvo bavi.

Roterdamska pravila na CMI kolokviju u Gothenburgu (od 22. do 24. svibnja 2024.)

Na predstojećem kolokviju CMI-a zakazanog od 22. do 24. svibnja u Gothenburgu (Švedska) značajna pažnja posvetiti će se budućnosti međunarodnog režima prijevoza stvari morem. Uvodno izlaganje sesije (sijela) o toj temi naslovljeno je pitanjem: „Udovoljavaju li Roterdamska pravila potrebama 21. stoljeća?“

2024-05-16T13:54:57+02:00

Problem primjene poreza po tonaži kod brodarskih ugovora na putovanje

Europska unija je usvojila Porez po tonaži (PPT) kao oblik dopuštene potpore brodarstvu država članica kako bi se ono moglo pod jednakim poreznim opterećenjem natjecati na svjetskom tržištu sa brodarima koji posluju pod zastavama pogodnosti. Iako je Republika Hrvatska uvela mogućnost plaćanja poreza po tonaži u praksi su se pojavile dvojbe u odnosu na mogućnost njegove primjene kod brodarskih ugovora na putovanje. O ovoj zanimljivoj temi pročitajte rad Petra Kragića i Diane Jerolimov.

2024-04-29T09:51:46+02:00

U Madridu održana radionica za dužnosnike ministarstava država EU članica radi promoviranja ratifikacije konvencije o sudskoj prodaji brodova

Europska unija je – u suradnji Španjolske (predsjedavateljice Vijeća Europe) i Europske komisije – organizirala 23. i 24. listopada 2023. radionicu namijenjenu dužnosnicima iz odgovarajućih ministarstava država članica nadležnih za ratifikaciju Konvencije o sudskoj prodaji brodova.

2023-11-02T11:05:15+01:00

Na Malti održan Simpozij o sudskoj prodaji brodova

Simpozij na Malti imao je za cilj poslati poruku vladama i krugovima pomorskog gospodarstva da je važno ratificirati Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova prihvaćenu u prosincu prošle godine, kako bi što prije stupila na snagu i u praksi olakšala kupnju brodova stavljenih na prodaju u sudskom postupku.

2023-05-03T09:41:33+02:00

Prof. dr. sc. Axel Luttenberger: Osvrt na nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Od kada je u javnost izašao prvi nacrt novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, isti je predmet brojnih i žustrih rasprava. O njemu raspravljaju političari, zainteresirana javnost i članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Na našem blogu pročitajte kritički osvrt prof. dr. sc. Axela Luttenbergera na nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koji je bio na dnevnom redu Sabora od 17.01.2023.

2023-04-05T10:35:10+02:00

Kako u pomorskom sudovanju oživotvoriti načelo iura novit curia

U zanimljivom članku pod nazivom Kako u pomorskom sudovanju oživotvoriti načelo iura novit curia, dr. Petar Kragić daje povijesni i poredbeno-pravni prikaz pristupa ovom zahtjevu. Nažalost, gledajući unatrag, poznavanje pomorskopravne materije i specijalizacija za pomorsko-pravne sporove na području današnje Republike Hrvatske uvijek su bili od veće važnosti nego li je to danas. Povećanje pomorskog prometa svakako bi trebalo biti dodatni poticaj za promišljanje o načinu pristupanja ovom problem.

2023-01-26T14:02:10+01:00

Rad na Konvenciji o sudskoj prodaji brodova

Brod je imovina koja jamči potraživanja vjerovnika, s obzirom da oni imaju pravo zaustaviti brod i zatražiti od nadležnog suda njegovu prodaju kako bi se naplatili od postignute cijene. S obzirom da je je pomorstvo naj među-narodnija (bolje reći naj među-državnija) djelatnost, jer brodovi plove širom svijeta, potrebno je da se sudska prodaja obavljena u jednoj državi prizna u drugim državama. Kupac može brod nesmetano koristi samo ako su posljedice sudske prodaje priznate u zemlji upisa broda i, s obzirom da sudska prodaja – u načelu – gasi sva potraživanja prema brodu, u državama u kojima brod plovi.

2021-10-15T12:09:39+02:00
Go to Top