Članstvo Hrvatskog društva za pomorsko pravo čine znanstveni i stručni djelatnici te tvrtke i ustanove kojih su djelatnosti vezane uz pomorstvo, koji se udružuju sa svrhom izučavanja, promicanja i poticanja razvoja pomorskog prava Hrvatske.

Članovi Hrvatskog društva za pomorsko pravo su fizičke osobe s hrvatskim državljanstvom i prebivalištem u RH, pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, kao i fizičke i pravne osobe iz država članica EU, koje se dragovoljno udružuju radi zaštite i promicanja zajedničkih znanstvenih, stručnih, strukovnih, gospodarskih, ekoloških i drugih interesa i ciljeva, te se stoga obvezuju pridržavati pravila Statuta i ispunjavati članske obveze.

Fizičke osobe koje su mlađe od četrdeset godina čine kategoriju mladih članova, koje će Društvo posebno poticati na aktivno sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva udruge.
Fizičke osobe koje se ističu u međunarodnom promicanju znanosti ili struke pomorskog prava mogu biti izabrane za počasne članove Društva.

Pravne osobe koje se učlanjuju u Društvo su tvrtke i ustanove koje se bave djelatnostima vezanim uz pomorstvo i pomorsko pravo, kao što su: brodarske kompanije, pomorske agencije, otpremničke tvrtke, osiguravajuća društva, luke i lučke uprave, ustanove ovlaštene za statutarnu certifikaciju i kontrolu kvalitete u pomorstvu, te visokoobrazovne i znanstvene ustanove na kojima se izučava pomorstvo i pomorsko pravo. 

POČASNI ČLANOVI DRUŠTVA:

  • Giorgio Berlingieri
  • Ann Fenech
  • Patrick Griggs
  • Jean-Serge Rohart
  • Erik Roseag
  • Rhidian Tomas

Prof. William Tetley (1927. – 2014.) izabran je za počasnog člana HDPP-a na Izvanrednoj skupštini koja je održana u Splitu 3. srpnja 2002. godine. Tom je prigodom održao predavanje na temu “CMI/UNCITRAL Project on Issues of Transport Law”. Bio je veliki prijatelj našega Društva, te nam je donirao znatan dio svoje bogate pomorskopravne biblioteke, koja je raspoređena po bibliotekama visokoobrazovnih i znanstvenih ustanova u Zagrebu, Splitu i Rijeci.

Prof. Jan Łopuski (1917.- 2019.) izabran je za počasnog člana HDPP-a na Skupštini održanoj u Splitu 1. srpnja 2004. godine. Nakon Skupštine prof. Łopuski održao je prigodno predavanje za članove Društva i studente Pravnog fakulteta u Splitu. Bio je istaknuti stručnjak za pomorsko pravo, koautor poljskog Pomorskog zakona iz 1961., predsjednik Državne komisije za pomorsko pravo, te autor brojnih knjiga, rasprava i članaka na poljskom i drugim jezicima.

POSTANITE ČLAN HDPP

Pozivamo znanstvene i stručne djelatnike te pravne osobe čije su djelatnosti vezane za pomorstvo i da se učlane u HDPP i pridonesu ostvarenju temeljnih ciljeva društva – zaštiti i promicanju zajedničkih znanstvenih, stručnih, strukovnih, gospodarskih, ekoloških i drugih interesa i ciljeva vezanih za pomorstvo i pomorsko pravo.

PRISTUPNICA – PRAVNE OSOBE
PRISTUPNICA – FIZIČKE OSOBE

ČLANARINA

Godišnja članarina za fizičke osobe iznosi 100,00 kn.
Umirovljeni članovi ne plaćaju članarinu.

Iznos članarine možete uplatiti na račun HDPP-a (IBAN: HR68 24020061100136332 / uz poziv na broj: 03-2021.).
Ukoliko članirinu za ranije godine niste podmirili, molimo Vas da podmirite ukupan iznos dugovanja.

AŽURIRANJE PODATAKA O ČLANOVIMA

Poštovane članice i članovi HDPP-a,

kako bi ažurirali podatke o našim članovima, ljubazno Vas molimo da odvojite nekoliko trenutaka i popunite formular s Vašim podacima, odnosno s podacima pravne osobe u kojoj ste zaposleni, a koja je član HDPP-a.

AŽURIRANJE PODATAKA – PRAVNE OSOBE
AŽURIRANJE PODATAKA – FIZIČKE OSOBE