Druga AMLC konferencija održala se 25. i 26. svibnja 2017. u Opatiji. Na konferenciji se tradicionalno okupljaju stručnjaci i znanstvenici koji se bave pomorskopravnim temama važnim za gospodarski razvoj jadranskih država. Budući da je fokus konferencije bilo usmjeren na pravni okvir za nautički turizam i luke nautičkog turizma, suorganizator konferencije je, pored hrvatskog, slovenskog i talijanskog društva za pomorsko pravo bilo i Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti kao nositelj projekta DELICROMAR. Radovi izlagača objavljeni su u posebnom izdanju Poredbenog pomorskog prava/Comparative maritime law.

Book of Abstracts