Upoznat/a sam s odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka kao i s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka Europske Unije, usvojenom dana 14.04.2016. godine.

Ovom izjavom dajem svoju suglasnost (privolu) Hrvatskom društvu za pomorsko pravo sa sjedištem u Rijeci, Studentska ulica 2, da prikupi moje osobne podatke i to: ime i prezime, adresu prebivališta i OIB, te ih obrađuje i koristi za potrebe pisanih ili usmenih kontakata prema meni.

Ovom izjavom dajem posebnu suglasnost (privolu) Hrvatskom društvu za pomorsko pravo sa sjedištem u Rijeci, Studentska ulica 2, da sve moje osobne podatke drži pohranjene u svojim računalima i evidencijama u gore navedene svrhe, kao i da te podatke vodi u svojim knjigovodstvenim evidencijama i koristi ih prilikom izrade uplatnica za članarinu i naplate članarine, neovisno o tome vodi li knjigovodstvo samostalno ili putem treće osobe.

Ova suglasnost daje se na neograničeno vrijeme, ali upoznat/a sam da ista može biti povučena u svako doba.

Suglasan/sna sam s time da se ova izjava predoči trećim osobama koje u okviru svojih ovlasti obavljaju nadzor nad poštivanjem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka Europske Unije, usvojene dana 14.04.2016. godine.