Suradnja Hrvatskog društva za pomorsko pravo s međunarodnim organizacijama koje se bave s izazovima izjednačavanja pomorskog prava, a posebice Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International) jedan je od ciljeva koje društvo uspješno ostvaruje.

S ponosom možemo reći da je istaknuti član i višegodišnji predsjednik HDPP-a, dr. sc. Petar Kragić, na Skupštini Međunarodnog pomorskog odbora održanoj 30. rujna 2021. godine izabran za novoga člana Izvršnog odbora CMI-a.

Suradnja pomorsko-pravnih stručnjaka s područja današnje Republike Hrvatske s Međunarodnim pomorskim odborom (CMI-em) započela je davne 1897. godine, u trenutku njegova osnivanja, budući da je jedan od članova matičara bio Antonio Vio stariji iz Rijeke.

Aktivno sudjelovanje u radu CMI-a na unifikaciji pomorskog prava od strane Udruženja koja su do prosinca 1991. djelovala na ovom dijelu Jadrana (Austrijsko udruženje za pomorsko pravo u Trstu, Ugarsko udruženje za pomorsko pravo sa sjedištem u Rijeci, Udruženje za pomorsko pravo u Kraljevini SHS sa sjedištem u Zagrebu, Jugoslavensko udruženje za pomorsko pravo) nastavljeno je i od strane HDPP-a.

Članovi HDPP-a kontinuirano doprinose radu CMI-a na unifikaciji pomorskog prava, bilo kao članovi radnih skupina CMI-a osnovanih za proučavanje i unapređenje pojedinih instituta pomorskog prava, bilo sastavljanjem odgovora na upitnike sastavljene od strane radnih grupa.

U suradnji s CMI-em, HDPP je organiziralo godišnju Skupštinu CMI-a i CMLA Joint Symposium on Maritime Law, koji su se održali u svibnju 2007. godine u Dubrovniku.

Odgovori HDPP-a na upitnike CMI-a:

Unmanned Ships, 2016.
The Ship Nomenclature, 4.2016.
Ship Financing Security Practices, 4.2016.
Liability for wrongful arrest, 3.2016.
Comments on Beijing Draft, 9.2013.
Review of the Rules on General Average, 6.2013.
Cross-border-insolvency issues, 2012.
Marine Insurance, 2010

Osam članova HDPP-a ima status naslovnog člana CMI-a. Radi se o članstvu počasne prirode o kojemu se odlučuje uzimajući u obzir doprinose kandidata radu CMI-a i / ili njihov doprinos u pravnim ili pomorskim poslovima na unapređenju međunarodne unifikacije pomorskog prava ili komercijalne prakse.

Naslovni članovi CMI-a su:
prof. emer. Ivo Grabovac
dr. sc. Petar Kragić
doc. dr. sc. Ljerka Mintas Hodak
izv. prof. dr. sc. Igor Vio
prof. dr. sc. Dorotea Ćorić
prof. dr. sc. Dragan Bolanča
prof. dr. sc. Jasenko Marin
izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković

Naslovni članovi bili su i pokojni prof. dr. sc. Velimir Filipović, prof. dr. sc. Predrag Stanković, prof. dr. sc. Vojislav Borčić, prof. dr. sc. Hrvoje Kačić i prof. dr. sc. Drago Pavić.