admin_hdpp

About admin_hdpp

Ovaj autor još nije popunio nikakve detalje.
So far admin_hdpp has created 19 blog entries.

Rad na Konvenciji o sudskoj prodaji brodova

Brod je imovina koja jamči potraživanja vjerovnika, s obzirom da oni imaju pravo zaustaviti brod i zatražiti od nadležnog suda njegovu prodaju kako bi se naplatili od postignute cijene. S obzirom da je je pomorstvo naj među-narodnija (bolje reći naj među-državnija) djelatnost, jer brodovi plove širom svijeta, potrebno je da se sudska prodaja obavljena u jednoj državi prizna u drugim državama. Kupac može brod nesmetano koristi samo ako su posljedice sudske prodaje priznate u zemlji upisa broda i, s obzirom da sudska prodaja – u načelu – gasi sva potraživanja prema brodu, u državama u kojima brod plovi.

2021-10-15T12:09:39+02:00

International and Comparative Maritime Law Conference – Current Developments and Trends

Hrvatsko društvo za pomorsko pravo organiziralo je međunarodnu znanstvenu konferenciju International and Comparative Maritime Law Conference – Current Developments and Trends, koja se održala na Inter-University Centru Dubrovnik, 19. i 20. rujna 2019.

2021-03-19T01:18:56+01:00

Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. – Osvrt na neka nova rješenja.

U organizaciji Zavoda za pomorsko i prometno pravo Pravnog fakulteta u Rijeci i Hrvatskog društva za pomorsko pravo, na Pravnom fakultetu u Rijeci održan je 17. svibnja 2019. godine Okrugli stol – Izmjene i dopune Pomorskog zakonika iz 2019. - Osvrt na neka nova rješenja. Okrugli stol programski je obuhvatio tri tematska panela kao osvrte na pojedina zakonska rješenja (Panel I: Sigurnost plovidbe i posada broda, Panel II: Nova klasifikacija pomorskih objekata i reforma upisa, Panel III: Nautički turizam). U okviru pojedinih panela uvodna izlaganja održali su stručnjaci koji su aktivno sudjelovali na izradi prijedloga izmjena i dopuna Pomorskog zakonika.

2021-03-21T18:52:57+01:00
Go to Top