Skupština (Split, 27.09.2018.)

Skupština (Split, 29.09.2016.)

Skupština (Mali Lošinj, 09.09.2015.)

Skupština (Zagreb, 17.05.2013.)

Skupština (Brijuni, 02.06.2011.)

Skupština (Split, 02.12.2005)

Skupština (Rijeka,17.12.2004.)

Skupština (Dubrovnik, 02.10.2003.)

Skupština (Rijeka,12.04.2002.)

Skupština (Rijeka, 02.06.2000.)

Skupština (Rijeka, 29.01.1999.)