1. Međunarodna znanstvena konferencija iz pomorskog prava „International Scientific Conference on Maritime Law – ISCML Modern Challenges of Marine Navigation“ održana je 29. i 30 rujna 2016. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Konferencija je okupila preko 40 vodećih europskih i domaćih znanstvenika i praktičara iz sfere pomorskog prava koji su tijekom dvodnevnog trajanja simpozija imali prilike iznijeti svoje viđenje brojnih aktualnih tema pomorskog prava, uključujući problematiku unifikacije naše nacionalne pomorske regulative s pravnom stečevinom Europske Unije.  1. ISCML održao se u godini kada je Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu proslavio svoju 55. Obljetnicu osnutka.

Program
Galerija fotografija