Međunarodna  znanstvena konferencija iz pomorskog prava „Suvremni izazovi pomorske plovidbe“ (International scientific maritime conference on Maritime Law „Modern challenges of Marine Navigation – ISCML) održana je prvi put 2016. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Konferencija ima za cilj okupiti vodeće znanstvenike i praktičare iz sfere pomorskog prava radi razmjene znanja i iskustava kako bi se ukazalo na moguće nedostatke pomorske regulative i pravne prakse te iznašla rješenja za suvremene probleme s kojima se susreće pomorska industrija. Raspon tema konferencije veoma je širok; od sigurnosti pomorske plovidbe, pravnog statusa članova posade pomorskog broda, ugovora o iskorištavanju pomorskih brodova, pomorskih havarija, zaštite morskog okoliša, autonomnih brodova, aktualnih pomorskih ugroza itd.

Konferencija, sada već tradicionalno, uživa pokroviteljstvo Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva turizma, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.

Pisani trag većine izlaganja nalazi se u Zbornicima radova navedenih znanstvenih konferencija, koji su dostupni i na službenoj web stranici konferencije www.iscml-split.com.

 

3rd International Scientific Conference on Maritime Law (Split, 08.-09.04.2021.)

2nd International Scientific Conference on Maritime Law (Split, 27.-28.09.2018.)

1st International Scientific Conference on Maritime Law (Split, 29.-30.09.2016.)