Društvo je do sada bilo izdavač jedne pomorsko-pravne publikacije – zbornika radova „Pomorski zakonik Republike Hrvatske i druge novine iz područja pomorskog i prometnog prava“, kojega je 2005. godine uredio Igor Vio. U njemu su znanstvene i stručne članke objavili brojni članovi društva kojih su sudjelovali u radnoj skupini za pripremu Pomorskog zakonika iz 2004.

Drugi, zaista veliki projekt HDPP-a, a koji je trenutno u tijeku, je izrada komentara Pomorskog zakonika. Na ovome komentaru radi veliki broj članova Društva, a rad se koordinira u Jadranskom zavodu HAZU.