Jedan je od ciljeva Društva suradnja s državnim tijelima pri donošenju pravnih propisa pomorskog prava. U tom je smislu razvijena je iznimno dobra suradnja članova HDPP-a s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, koje u radne skupine za izradu hrvatskog pomorskog zakonodavstva redovito uključuje članove Društva. U okviru te suradnje izrađen je i usvojen prvi hrvatski Pomorski zakonik, 1994. godine, kao i njegove izmjene i dopune i sada važeći Pomorski zakonik.  Članovi Društva su aktivno uključeni i u izradu Prijedloga Zakona o potvrđivanju međunarodnih konvencija iz područja pomorskog prava od strane RH. 

Suradnja s Ministarstvom ostvarena je u nekoliko navrata i u zajedničkoj organizaciji skupova, kao i aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva na skupovima organiziranim od strane Društva.

U znak uspješne suradnje Ministarstva i pojedinih članova HDPP-a, brojni su članovi Društva dobili 2018. godine Priznanja za doprinos u izradi pomorskog zakonodavstva.

Na fotografiji redom: dr. sc. Petar Kragić, dr. sc. Vesna Skorupan Wolff, doc. dr. sc. Adriana V. Padovan, prof. dr. sc. Dorotea Ćorić, doc. dr. sc. Igor Vio, gđa Dijana Jerolimov, izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković, g. Zdravko Kačić, gđa Martina Banković i prof. dr. sc. Ranka Petrinović te tadašnja zamjenica ministra mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, koja je priznanja dodijelila.

Pored suradnje s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, HDPP je ostvarilo suradnju i s Ministarstvom pravosuđa i uprave s kojim je posebice intenzivno surađivalo tijekom predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije i pri radu na prijedlogu nacrta međunarodne konvencije o sudskoj prodaji broda o kojoj je raspravlja u radnoj skupini VI UNCITRALA.