International Maritime and Transport Law Course (IMTLC, 2020) održan je u Inter-University Centru od 7. do 9. rujna 2020., a tijekom tečaja vodeći stručnjaci za pomorsko i transportno pravo iz Hrvatske i inozemstva raspravljali su o brojnim pitanjima koja se izravno tiču brodara i ostalih subjekata pomorskog gospodarstva.

Tečaj se sastojao od tri dijela. Prvi je dio bio iznimno zanimljiv Colloquium on Judicial Sale of Ships koji je realiziran u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave Republike Hrvatske i tijekom kojega su sudionici slušali o prijedlogu nove međunarodne konvencije koja bi trebala regulirati ovo područje i o kojoj se trenutno pregovara u Radnoj grupi VI UNCITRAL-a. Drugi dio tečaja bio je posvećen izazovima koje pred pomorski sector donose nove tehnologije – digitalizacija u transport, autonomna vozila, elektronički dokumenti i blockchain tehnologija. Treći dio tečaja bio je TransLawFer – Transport Law de Lege Ferenda, tijekom kojega su mladi znanstvenici – doktorandi i postoktorandi izlagali o temama koje su dublje istraživali tijekom svog znanstvenog rada.

IMTLC Book of Abstracts
Colloquium on Juditial Sale of Ships: Book of Abstracts
Vidi više…
Galerija fotografija