Interuniverzitetski centar u Dubrovniku je neovisni centar za napredne studije, utemeljen i održavan u vidu međunarodne mreže sveučilišta kroz koju se potiče i razvoj istraživačkih aktivnosti, posebno vezanih uz tečajeve i konferencije u okviru programa te pridonosi povezivanju vodećih međunarodnih partnerskih sveučilišta s regionalnim akademskim institucijama. Konferencije i tečajevi iz područja pomorskog i transportnog prava pri IUC-u u Dubrovniku predstavljaju značajan doprinos promociji hrvatske pomorskopravne znanosti i održavanju stoljetne tradicije izvrsnih dosega pomorskoga prava iz vremena Dubrovačkog Statuta, s kojom se upoznaju sudionici iz inozemstva. Program pruža otvoren prostor za kritičko razmišljanje i služi kao most između raznih pravnih područja unutar Europe, te između europske regije i svijeta povezujući znanstvenike i njihove matične ustanove.

Tečaj Međunarodnog pomorskog i transportnog prava je otvoren za zainteresirane sudionike koji se bave pomorskim pravom, kako iz akademske zajednice (studenti preddiplomskih studija u višim godinama studija, studenti poslijediplomskih studija, doktorandi, znanstveni novaci), tako i iz prakse (vladine institucije, sudovi, odvjetnički uredi, nevladine udruge itd.). Radni jezik je engleski. Oblik tečaja predviđa aktivno sudjelovanje sudionika koji će imati priliku predstaviti vlastite radove i doktorske disertacije, relevantne za teme koje će se razmatrati tijekom tečaja. Broj sudionika bio bi ograničen na četrdeset, a na kraju će se polaznicima uručiti potvrda o sudjelovanju koju izdaje voditelj tečaja i IUC Dubrovnik.

International Maritime and Transport Law Course – Maritime Law Colloquium “Professor Hrvoje Kačić” – Transport Law de Lege Ferenda 2023

International Maritime and Transport Law Course – Maritime and Transport Law Colloquium – Transport Law de Lege Ferenda 2022

IUC – International Maritime and Transport Law Course – Transport Law de Lege Ferenda – Legal Aspects of Digitalization and Other Recent Developments in International Transport (Dubrovnik 6-11 September 2021)

IUC – International Maritime and Transport Law Course (Dubrovnik, 7-9 September 2020)

IUC – International and Comparative Maritime Law Conference (Dubrovnik, 19-20 September 2019)