Djelatnosti kojima Društvo ostvaruje svoje ciljeve su:

 • organizacija i održavanje stručnih i znanstvenih predavanja, skupova i savjetovanja iz oblasti pomorskog prava;
 • objavljivanje stručnih i znanstvenih radova iz oblasti pomorskog prava;
 • održavanje diskusijskih sastanaka, seminara i tribina;
 • strukovno povezivanje te stručno i profesionalno usavršavanje članova;
 • suradnja s organizacijama, ustanovama i udrugama kojih su djelatnosti vezane uz pomorstvo i pomorsko pravo;
 • povezivanje i suradnja s nacionalnim udrugama za pomorsko pravo u inozemstvu, a posebno na regionalnoj i subregionalnoj razini (s udrugama koje djeluju na području Sredozemnog, odnosno Jadranskog mora);
 • sudjelovanje na sastancima međunarodnih organizacija koje se bave problemima izjednačenja pomorskog prava, a posebice Međunarodnog pomorskog odbora (Comité Maritime International);
 • obrada nacrta, rezolucija i preporuka za međunarodne konvencije.

Ciljevi Društva su:

 • izučavanje, promicanje i poticanje razvoja pomorskog prava;
 • suradnja s državnim tijelima pri donošenju pravnih propisa pomorskog prava;
 • suradnja s državnim tijelima i Međunarodnim pomorskim odborom pri međunarodnom izjednačenju pomorskog prava.