Ostvarenje ciljeva Društva realizira se brojnim aktivnostima Društva.

Društvo kontinuirano organizira različitih vrste skupova na kojima znanstvenici i praktičari raspravljaju o aktualnim temama iz oblasti pomorskog prava. Budući da su kao članovi Društva i broje fizičke i pravne osobe čije su djelatnosti vezane za pomorstvo Društvo je idealno mjesto za spoj prakse i znanosti.

Mnogi skupovi rezultiraju i objavom radova članova Društva kojima se diseminiraju rezultati istraživanja i time doprinosi razvoju pomorskopravne znanosti.

HDPP-a surađuje s brojnim državnim tijelima, od kojih je najznačajnija suradnja s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture na formuliranju prijedloga pravnih akata iz područja pomorstva.

Društvo je razvilo iznimno dobru suradnju s talijanskim i slovenskim društvom za pomorsko pravo, čime je ostvarena važna suradnja na regionalnoj razini, a aktivno potiče i ostale države na obali Jadranskog mora na osnivanje nacionalnih društava za pomorsko pravo.

Članovi društva redovito sudjeluju na sastancima Međunarodnog pomorskog odbora te raznim aktivnostima Odbora usmjerenima na unifikaciju pomorskog prava, a aktivni su i u suradnji s UNCITRAL-om na temama iz ove oblasti.

Skupovi
Projekti
Suradnja s državnim tijelima
Suradnja s međunarodnim organizacijama
Suranja s nacionalnim udrugama za pomorsko pravo