Na Inter-University Centru u Dubrovniku održo  se od 11. do 15. rujna 2023. sada već tradicionalni, 4. IUC tečaj međunarodnoga pomorskog i transportnog prava “INTERNATIONAL MARITIME AND TRANSPORT LAW COURSE – TRANSPORT LAW DE LEGE FERENDA 2023“.

Pomorskopravni tjedan zapoeo je  znanstvenim skupom “MARITIME LAW COLLOQUIUM “IN MEMORIAM PROF. HRVOJE KAČIĆ” u okviru kojega se razmatrala inicijativa Međunarodnog pomorskog odbora o mogućnosti revizije Konvencije o sudarima iz 1910. godine, te druga aktualna pitanja pomorskog prava.

 

Program
Book of Abstracts