Simpozij na Malti imao je za cilj poslati poruku vladama i krugovima pomorskog gospodarstva da je važno ratificirati Konvenciju Ujedinjenih naroda o međunarodnim učincima sudske prodaje brodova prihvaćenu u prosincu prošle godine, kako bi što prije stupila na snagu i u praksi olakšala kupnju brodova stavljenih na prodaju u sudskom postupku. Prije nepunih pet godina – u veljači 2018. – na Malti je bio održan kolokvij CMI-ja kako bi se na zahtjev UNCITRAL-a prikupile dodatne obavijesti o potrebi donošenja Konvencije o sudskoj prodaji brodova, koju je tada na kolokviju podržalo 174 sudionika iz 60 zemalja. Bio je to dokaz UNCITRAL-u da se korisno upustiti u izradu Konvencije.

Simpozij je bio podijeljen u tri dijela. Prvi se odnosio na političke odluke važne za ratifikaciju Konvencije. Govorila su tri ministra malteške vlade (pravde, prometa i vanjskih poslova), predstavnici UNCTAD-a, IMO-a, te EU-a. U drugom dijelu panel stručnjaka je predstavio članke Konvencije i objasnio njihov ratio. U trećem dijelu predstavnici brodara, banaka i malteškog upisnika govorili su o iskustvima u praksi i očekivanjima od Konvencije.

Dr. Petar Kragić, član Izvršnog odbora Međunarodnog pomorskog odbora (CMI) je u uvodnoj prezentaciji drugog dijela govorio o ravnoteži međunarodne pomoći i suverene kontrole koju su tvorci Konvencije željeli postići, primjeni Konvencije i njenim učincima, te dostavljanju obavijesti i općenito publiciranju pojedine sudske prodaje. U panel raspravi zahvalio je vladi Malte i predstavnicama Malte u CMI-u i EU-u na podršci i doprinosu izradi Konvencije, te izrazio nadu da će primjer Malte u opredjeljenju za ratifikaciju Konvencije zbog svoje konkurentnosti slijediti ostale zemlje s velikim upisnicima poput Paname, Liberije, Maršalovih otoka, Singapura, a čemu mogu doprinijeti i banke ako budu tražile da financirani brodovi budu upisani u upisnicima zemalja koje su prihvatile Konvenciju. Isto tako je važno da Konvenciju prihvate i države u čijim se lukama relativno jednostavno i učinkovito zaustavljaju i prodaju brodovi poput Nizozemske, Belgije, Južne Afrike i sl. Za očekivati je da će Kina i Hong Kong prihvatiti Konvenciju čije će svečano potpisivanje biti održano u Beijingu u rujnu 2023. godine.     

 

International deal on judicial sale of ship gets industry backing
Rapid ratification likely for judicial sales convention