Na predstojećem kolokviju CMI-a zakazanog od 22. do 24. svibnja u Gothenburgu (Švedska) značajna pažnja posvetiti će se budućnosti međunarodnog režima prijevoza stvari morem. Uvodno izlaganje sesije (sijela) o toj temi naslovljeno je pitanjem: „Udovoljavaju li Roterdamska pravila potrebama 21. stoljeća?“

Odgovor koji će ponuditi (niže navedena) odabrana izlaganja biti će potvrdan, iza čega stoji namjera da se nakon uspjeha sa donošenjem Konvencije o sudskoj prodaji brodova (pri čemu se značajno angažirala Europska unija) potakne ratifikacija Roterdamskih pravila, prvenstveno kroz njihovo usvajanje od strane Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Kine kao najvećih trgovačkih entiteta na svijetu, čime bi se – računa se – pokrenuo opći proces ujednačavanja međunarodnog režima za prijevoz stvari morem, sada rascjepkan između Haških, Haško-Vizbijskih i Hamburških pravila.

Međutim, postoje dileme udovoljavaju li Roterdamska pravila kako svojim odredbama o sudskoj nadležnosti / arbitraži, tako i svojom složenošću, potrebama pomorske trgovine 21. stoljeća ili bi ih trebalo njima prilagoditi. Viđenje ove druge solucije sažet je podnesku „Rotterdam Rules Advancement“ (koji možete naći u blogu) koji će biti prezentiran učesnicima kolokvija. 

Rotterdam Rules Advancement
Rotterdam Rules Summation