Europska unija je – u suradnji Španjolske (predsjedavateljice Vijeća Europe) i Europske komisije – organizirala 23. i 24. listopada 2023. radionicu namijenjenu dužnosnicima iz odgovarajućih ministarstava država članica nadležnih za ratifikaciju Konvencije o sudskoj prodaji brodova. Svrha okupljana bilo je približiti EU članicama Konvenciju i njen značaj za pomorsku privredu. Radionica je bila podijeljena u pet panela (Razumijevanje Konvencije; Potvrda o sudskoj prodaji; Postizanje ravnoteže između Konvencije i domaćeg prava; Praktična primjena Konvencije – slučaj The Bright Star; Što očekivati nakon potpisa Konvencije?).

Hrvatsku je predstavljala gosp. Jana Borić Kassal iz Ministarstva pomorstva, voditeljica službe za zakonodavstvo. Petar Kragić, član HDPP, bio je izlagač u panelu 1. [Obrazložio je kontekst Konvencije te posebice članke 3 (primjena Konvencije) i 6 (međunarodni učinci Konvencije).EU je posebno zahvalila za doprinos Hrvatske u donošenju Konvencije koja je kao predsjedavateljica Vijeća
Europe u uvjetima pandemije Covida u suradnji s HDPP organizirala savjetovanje o Konvenciji, te kroz CMI i UNCTAD aktivno sudjelovala u njenoj izradi.

U zanimljivim raspravama sudionici su razgovarali o nizu pitanja koja se mogu pojaviti u praksi.