Europska unija je usvojila Porez po tonaži (PPT) kao oblik dopuštene potpore brodarstvu država članica kako bi se ono moglo pod jednakim poreznim opterećenjem natjecati na svjetskom tržištu sa brodarima koji posluju pod zastavama pogodnosti. Iako je Republika Hrvatska uvela mogućnost plaćanja poreza po tonaži u praksi su se pojavile dvojbe u odnosu na mogućnost njegove primjene kod brodarskih ugovora na putovanje. O ovoj zanimljivoj temi pročitajte rad Petra Kragića i Diane Jerolimov.