Konferencija će se održati 14. i 15. listopada 2015. u Zagrebu.