Peti znanstveno-stručni skup «In memoriam prof.dr.sc. Vjekoslav Šmid» Aktualnosti hrvatskog pomorskog prava, prava mora, prava u turizmu, te građanskog i upravnog prava održan je od 24. do 25. rujna 2014. godine na Rabu u hotelu „Padova“.