ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE „PRIJEDLOG ZAKONA O POMORSKOM DOBRU I MORSKIM LUKAMA I DRUGA AKTUALNA PITANJA POMORSKOG I PROMETNOG PRAVA“ održat će se u hotelu Bellevue u Malom Lošinju 28. i 29. svibnja 2015.

 

Skupština Hrvatskog društva za pomorsko pravo održat će se u petak 29. svibnja 2015. u 9 sati u kongresnom centru hotela Bellevue

 

Poziv na Savjetovanje i Skupštinu

Program skupa

Prijava za Savjetovanje HDPP – Mali Lošinj

Rezervacijski list – Jadranka hoteli