Izmjene i dopune Pomorskog zakonika potakle su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Sindikat pomoraca Hrvatske, Udrugu hrvatskih brodara “Mare nostrum”, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Hrvatsko društvo za pomorsko pravo da organiziraju Seminar o noveli Pomorskog zakonika, ovrsi i osiguranju na brodu i drugim aktualnim pitanjima pomorskog prava.
Pored panela posvećenog izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, jedan je panel bio posvećen ovrsi i osiguranju na brodu, dok su trećim panelom bile pokrivene druge aktualne teme pomorskog prava.

Program Seminara Novela Pomorskog zakonika te ovrha i osiguranje na brodu – seminar – Rijeka, 2011