Zavod za europsko i usporedno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Fridtjof Nansen Institute uz potporu Hrvatske udruge za poredbeno pravo i Hrvatskog društva za pomorsko pravo organizirali su Drugu međunarodnu znanstvenu konferenciju “Petar Šarčević” na temu Rješavanje međunarodnih pomorskih sporova – europski i međunarodni pravni okvir. Konferencija se održala na Brijunima 2. i 3. lipnja 2011. godine.

Programme Conference on Resolution of International Maritime Disputes – Brijuni, 2011