Više o Savjetovanju – Izmjene i dopune PZ-a, 2013.