Izvor: Nfoto.hr, autor: Tomislav Čuveljak

Dana 28. ožujka 2022. godine, u 87. godini života, napustio nas je professor emeritus Vladimir-Đuro Degan, bivši upravitelj (1985. – 1997.) i potom voditelj (1997. – 2020.) Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Profesor Degan bio je stručnjak za međunarodno pravo na međunarodnoj i nacionalnoj razini, poznat kao autor vrijednih pisanih djela, poput knjiga Sources of International Law (The Hague: Martinus Nijhoff Publi­shers, 1997, XV+564 str.) ili Međunarodno pravo (Treće izdanje, Školska knjiga Zagreb 2011, XII+923 str.) te preko 150 znanstvenih članaka objavljenih na engleskom, francuskom i hrvatskom jeziku. Bio je član Instituta za međunarodno pravo (Institut de droit international); Marco Polo Fellow of the Silk Road Insti­tute of In­ter­national Law, Xi’an Jiaotong University (Kina) te professor emeritus Sveučilišta u Rijeci.