Download – online edition

U monografiji A Modern Lex Mercatoria For Carriage of Goods by Sea autori s dugogodišnjim iskustvom u području brodarstva i međunarodne pomorsko trgovine, Petar Kragić i Diana Jerolimov, daju kritički osvrt na Roterdamska pravila. Autori u knjizi daju i interesantne i originalne prijedloge za unapređenje postojećeg međunarodnog pravnog okvira. Posebno se u tom smislu mogu izdvojiti prijedlozi o kanaliziranju odgovornosti za štetu na teretu na prijevoznika te uvođenje obveznog osiguranja brodovlasnika za teret s pravom na izravnu tužbu prema osiguratelju. Monografije su recenzirali prof. emeritus D. Rhidian Thomas sa Sveučilišta Swansea, Wales, iz Ujedinjenog Kraljevstva te dr. sc. Vesna Skorupan Wolff s Jadranskog zavoda Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Narudžbenica knjige
Order form – hard copy
Prikaz knjige
Book reviews