Dana 30. rujna 2021. godine, na World Maritime Day, Međunarodni pomorski odbor (CMI) održao je svoju redovitu Skupštinu. Na Skupštini su donesene i tri odluke od iznimne važnosti za Hrvatsko društvo za pomorsko pravo.

Hrvatsko je društvo za pomorsko pravo kandidiralo našeg istaknutog člana i dugogodišnjeg predsjednika, dr. Petra Kragića za člana Izvršnog odbora CMI-a te dvoje naših važnih i vrijednih članova – prof. dr. sc. Doroteu Ćorić i prof. dr. sc. Dragana Bolanču za Naslovne članove (Titulary Members) CMI-a.

Sve su kandidature od strane predstavnika nacionalnih udruga za pomorsko pravo jednoglasno usvojene – dr. Petar Kragić izabran je za člana Izvršnog odbora CMI-a, a profesorica Dorotea Ćorić i profesor Dragan Bolanča za Naslovne članove CMI-a.

Iskrene čestitke laureatima! Iznimno smo ponosni na naše cijenjene kolege i njihov doprinos ostvarenju ciljeva Društva i CMI-a.