Prof. dr. sc. Drago Pavić rođen je 27. studenoga 1933. godine u Hvaru, gdje je pohađao osnovnu školu. Srednju školu završava 1952. u Zadru, a na Pravnom fakultetu u Splitu diplomirao je 1964. godine. Poslijediplomski studij trgovačkog prava završava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gdje 1975. stječe zvanje magistra pravnih znanosti. Doktorat iz područja pravnih znanosti stekao je 1978. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radio je u školstvu (1952.-1965.) i gospodarstvu (1965.-1996.). Bio je dugogodišnji direktor splitske podružnice Croatia osiguranje te dvije godine savjetnik glavnoga direktora.

U zvanje znanstvenog savjetnika izabran je 1989. godine, kada stječe i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora. Od 1986. do 2004. predavao je predmete Pomorski prijevozi te Pomorske havarije i osiguranje na Pomorskom fakultetu u Splitu, gdje je bio i dekan (1997. – 2004.). Za njegova mandata Visoka pomorska škola u Splitu postaje Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, te je tako napravio temelje za izrastanje te ustanove u kvalitetnu visokoškolsku i znanstvenu instituciju. Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu trajno je izabran u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora 1998. godine.

Autor je velikog broja znanstvenih radova i knjiga, među kojima treba istaknuti „Prijevoz kontejnerima“ (Zagreb, 1983.), „Pomorsko osiguranje I-II“ (Zagreb, 1986.-1994.), „Pravo integralnog i multimodalnog transporta“ (koautor, 1987.), „Saobraćajno pravo“ (koautor, 1990.), „Institutske klauzule pomorskog osiguranja“ (Zagreb, 1991.), „Pravo pomorskog osiguranja“ (Zagreb, 1997.), „Rječnik osiguranja“ (koautor, 1997.), „Trgovačko pravo I“ (Split, 1998.), „Pomorsko pravo II-III“( Split, 2000.-2002.), „Pomorske havarije i osiguranje“ (Split, 2003.), „Pomorsko imovinsko pravo“ (Split, 2006.), „Ugovorno pravo osiguranja – Komentar zakonskih odredaba“ (Zagreb, 2009.) te „Pomorsko osiguranje – pravo i praksa“ (Split, 2012.).
Profesor Pavić bio je dugogodišnji član Upravnog odbora Hrvatskog društva za pomorsko pravo. Godine 1994. postaje titulary member Comité Maritime International. Bio je prvi predsjednik Hrvatskog društva za pravo osiguranja i glavni urednik časopisa „Svijet osiguranja“ (1998.-2001.) te od 2001. redoviti član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Dobitnik je Nagrade grada Splita za znanost 1987. te Nagrade Županije splitsko-dalmatinske za doprinos u znanosti 1999. godine.

Profesor Drago Pavić u našim pomorskopravnim krugovima ostat će zapamćen, ne samo kao stručnjak koji je svoje bogato praktično iskustvo u području pomorskog prava i prava osiguranja uspio majstorski spojiti sa znanstvenim pristupom materiji, već i kao ugodan sugovornik, ljubazan suradnik i dragi učitelj, koji je uvijek bio spreman pomoći dragocjenim stručnim znanjem i savjetima svojim kolegama i studentima.